O NAMA

Odvjetničko društvo Dragičević i partneri d.o.o. nasljednik je samostalnog odvjetničkog ureda kojeg je 1993.g. osnovao odvjetnik Mladen Dragičević. Tijekom 15 godina djelovanja, Odvjetničko društvo Dragičević i partneri stelko je ugled te ostvarilo suradnju sa brojnim domaćim i vodećim inozemnim odvjetnicima i odvjetničkim uredima što omogućuje pružanje cijelovite pravne podrške našim klijentima.

Društvo se bavi svim granama prava, s posebnim naglaskom na trgovačko i građansko pravo, preuzimanja i spajanja, energetiku, pomorsko, bankarsko, radno te pravo osiguranja.

Odvjetničko društvo Dragičević i partneri pruža iskustvo i znanje stečeno radom u kompleksnim pravnim okolinama i tržištama velikih korporacija i financijskih institucija što našem odvjetničkom timu omogućava individualan, strateški i pragmatički pristup prema svakom klijentu i njegovom pravnom problemu.

U obavljanju svojih aktivnosti surađujemo s etabliranim ovlaštenim knjigovođama, revizorima, sudskim tumačima, poreznim savjetnicima kao i ostalim stručnjacima.

Društvo sudjeluje u projektu Svjetske Banke „Doing Business“.

USLUGE

Pružamo pravne usluge savjetovanja mnogim inozemnim i domaćim tvrtkama u financijskim transakcijama, stranim ulaganjima te kupoprodaji kao i u poslovnim aktivnostima vezanim za investicijske fondove, nekretnine, i ulaganja u Republici Hrvatskoj. Ured pruža i pravne usluge vezane uz osiguranje, reosiguranje i naplatu potraživanja.

;
Trgovačko Pravo i Pravo Društava
 • Opće pravno savjetovanje u području prava društava i trgovačkog prava
 • Osnivanje društava i pravna pitanja upravljanja društvom
 • Izrada statuta, društvenog ugovora kao i posebnih Sporazuma dioničara ili članova društva
 • Stečaj, likvidacija, restrukturiranje
 • Ugovori o zajedničkom pothvatu (Joint Venture)
 • Ugovori o kupnji i prodaji
Preuzimanja i spajanja
 • Strukturiranje kompleksnih akvizicija, spajanja i pripajanja
 • Pravni Due Diligence
 • Javne ponude za preuzimanje
 • Ugovori o kupnji dionica ili udjela
Energetika i Infrastruktura
 • Odnosi sa regulatorima i usklađenost sa propisima
 • Ulaganja u plinsku i naftnu industriju
 • Infrastrukturni projekti
 • Projekti obnovljive energije
 • Pravni Due Diligence
 • Koncesije
 • Javni natječaji
 • Javno Privatno Partnerstvo
 • Autoceste
Pravo Osiguranja
 • Ugovori osiguranja
 • Proizvodi osiguranja
 • Regulativa
 • Sporovi iz osiguranja
 • Sporovi iz naknade štete
Stvarno pravo
 • Ugovori o kupnji ili prodaji nekretnina, uknjižbe
 • Komercijalni zakup
 • Ugovori o građenju
 • Projekti razvoja nekretnina
 • Zakup
Bankarstvo i financije
 • Pravno savjetovanje i izrada dokumenata za bankarsko poslovanje
 • Bankarski ugovori, zajmovi i ostali financijski proizvodi
 • Izdavanje pravnih mišljenja za banke
 • Pravni due diligence
Zaštita Tržišnog Natjecanja
 • Pravna pitanja vezana za zlouporabe tržišnog položaja
 • Prijave namjere koncentracije pri Agenciji za tržišno natjecanje
Rješavanje Sporova (sudski postupci i arbitraža)
 • Naplate dugovanja i ovrhe
 • Trgovački sporovi i arbitraža
 • Građanski sporovi
 • Radnopravni sporovi
 • Upravni sporovi
 • Postupci pred Europskim sudom za ljudska prava
 • Priznanje i ovrha stranih presuda i arbitražnih pravorijeka
Radno Pravo
 • Radni sporovi
 • Ugovori o radu
 • Otkazi i raskidi ugovora o radu
 • Opće pravno savjetovanje iz područja radnog prava
 • Kolektivno pregovaranje i kolektivni ugovori
 • Sindikati i udruge poslodavaca
Javni natječaji
 • Koncesije
 • Infrastrukturni projekti
 • Pravni Due Diligence
Intelektualno vlasništvo
 • Registracija žiga, patenata i industrijskog dizajna
 • Pretrage žiga, patenata i industrijskog dizajna
 • Ovršni postupci na žigu
 • Autorska prava
Mediji
 • Koncesije
 • Zajednički pothvati i ulaganja u lokalne medije
 • Reklame i odnosi sa marketinškim agencijama
Telekomunikacije i IT
 • Pravna pitanja zaštite podataka
 • Projekti vezani za telekomunikacije
 • Projekti vezani za informatičku industriju i IT

KLIJENTI

Lista klijenata Odvjetničkog društva Dragičević i partneri sastoji se uglavnom od domaćih i stranih pravnih osoba. Mnoge banke, osiguravajuće kuće i velike korporacije povjerila su našem odvjetničkom društvu poslove zastupanja te pravnog savjetovanja i podrške. Isto tako, imali smo priliku pružati usluge pravnog savjetovanja mnogim ministarsvima i drugim državnim agencijama. Nadalje stvorili smo mnoge međunarodne veze sa stranim veleposlanstvima i konzulatima koja su naše pravne usluge preporučile velikim korporacijama iz svojih zemalja.

Bitno je napomenuti kako je naš managing partner Mladen Dragičević ovlašteni lobist u Europskom Parlamentu što je rezultiralo jako dobrim odnosima sa delegacijom Europske Komisije u Republici Hrvatskoj.

Nadalje, naš odvjetnički tim ima pozamašno iskustvo u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava i Europskim sudom pravde.

ODVJETNIČKI TIM

Svi članovi našeg tima imaju visoku radnu etiku, te se ističu preciznošću, brzinom i orijentiranosti na klijente u svome radu. Zaposlenici Odvjetničkog društva Dragičević i partneri korespondiraju na engleskom, njemačkom, talijanskom i francuskom jeziku.

Mladen Dragičević, dipl. iur.

Odvjetnik, Managing Partner

Područja prava: trgovačko pravo, pravo društava, stvarno pravo, energetika, bankarsko pravo

Obrazovanje: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Jezici: hrvatski, engleski, francuski, njemački, talijanski

e-mail: m.dragicevic@dragicevic-law.hr

Ana-Marija Leško, dipl. iur.

Odvjetnica, Partner

Područja prava: trgovačko pravo, pravo društava, građansko pravo, pomorsko pravo, pravo osiguranja, radno pravo, stvarno pravo, prekršajno i upravno pravo

Obrazovanje: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Jezici: hrvatski, engleski, njemački

e-mail: ana.lesko@dragicevic-law.hr

Junija Palmotića 60, Zagreb, Croatia

+ 385 1 / 48 18 001 / 48 18 002

Palmotićeva 60/II, 10000 Zagreb, Croatia

KONTAKT

8 + 9 =